UA EN

Переглянути

All posts by Editor

Обкладинка 220 номер журналу APE

№ 10 (220), жовтень 2019 р.

ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Яциковський Б.І., Голубка С.М. (анотація) Понятійно-термінологічний аппарат дослідження гірничодобувної галузі в структурі національної економіки ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Автухов Є.Ю., Мешко Н.П. (анотація) Перспективи залучення приватного капіталу у розвиток експортних операцій України Штулер І.Ю. (анотація) Аналіз промислового

Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці

Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці Київ–Баку, 15-17 лютого 2019 року

У збірнику викладено матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції«Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» (15-17 лютого 2019 року, м. Київ) у яких розглядаються проблеми економікита управління національним господарством, економічної безпеки національної економіки, інноваційного розвитку, державної інноваційної політики, науково-технічноїполітикита механізмів її реалізації, інформаційних технології