Browse By

Про журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ІНДЕКСУЄТЬСЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ!

Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842

Журнал входить у перелік фахових видань з економічних наук
(перереєстрація: Наказ МОН України № 261 від 6.03.2015)

Журнал 1 березня 2007 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).

Міжнародна індексація:
EBSCOhost – з січня 2011 року;
EconLit – з жовтня 2013 року;
ABI/Inform (by ProQuest) – з січня 2014 року;
Erih Plus (Норвегія) – з липня 2016 року.

Журнал видається англійською, українською та російською мовами (мова публікації – на вибір автора (-ів)).

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять анонімне рецензування, перевірку на плагіат та рекомендуються Вченою радою ВНЗ «Національна академія управління» до друку.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків. Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.