UA EN

Переглянути

Про журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ІНДЕКСУЄТЬСЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842

Журнал входить у перелік фахових видань з економічних наук
(перереєстрація: Наказ МОН України № 261 від 6.03.2015)

Журнал 1 березня 2007 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).

Міжнародна індексація:
EBSCOhost – з січня 2011 року;
EconLit – з жовтня 2013 року;
ABI/Inform (by ProQuest) – з січня 2014 року;
Erih Plus (Норвегія) – з липня 2016 року;
Cabell’s Directories –  з 2013 року;
Scopus з 2008 по грудень 2016 року;
Thomson Reuters –  з 2008 по 2012 рік.

Журнал видається англійською, українською та російською мовами (мова публікації – на вибір автора(-ів).