UA EN

№ 9 (219), вересень 2019 р.

Переглянути

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Болдуєва О.В., Богма О.С. (анотація)
Обгрунтування доцільності застосування системного аналізу та системного підходу як інструментів науково-філософського усвідомлення сутності феномену економічної безпеки країни

Баранівський В.Ф. (анотація)
Земельна реформа в Україні: історичний досвід та можливі наслідки

Живко М.О., Кухарська Л.В., Живко З.Б., Стадник М.Є. (анотація)
Узагальнення класифікацій та аналіз освітніх інновацій

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Небаба Н.О., Рудь-Вольга Д.В. (анотація)
Перспективи українсько-турецьких торговельно-економічних відносин

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гнатенко І.А. (анотація)
Теоретико-методологічні аспекти інтегрального оцінювання інституціонального середовища інноваційної діяльності

Овчар П.А., Краус Н.М., Іванишина Г.С., Голубка С.М. (анотація)
Фактори розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін

Орлова-Курилова О.В. (анотація)
Інноваційний кластер як органічний елемент національної економіки

Мацапура О.В. (анотація)
Передумови державного регулювання ринку публічних закупівель робіт на виконання будівництва зовнішніх мереж

Мастило А.Я. (анотація)
Інфраструктура ринку інтелектуальної власності

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гончаров Ю.В. (анотація)
Напрями підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу

Гудзь Т.П. (анотація)
Фінансова рівновага підприємств хімічної промисловості України

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Матвійчук Л.Ю. Лепкий М.І. (анотація)
Організаційно-інституційне забезпечення розвитку регіональних туристичних ринків

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Левандовська Н.І. (анотація)
Підходи до формування компенсаційного механізму підвищення рівня ефективності праці персоналу підприємств з виробництва будівельних матеріалів