UA EN

№ 8 (218), серпень 2019 р.

Переглянути

ЗМІСТ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Яценко О.М., Грязіна А.С., Шевчик О.О. (анотація)
Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Баула О.В., Лютак О.М. (анотація)
Напрями підвищення інституційної ефективності вітчизняної політики залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності

Живко З.Б., Подра О.П., Копитко М.І. (анотація)
Інноваційний розвиток як детермінанта інлектуалізації економіки України

Мастило А.Я, Голубка С.М. (анотація)
Аналіз ринку інтелектуальної власності в Україні

Мельников О.В., Ратушняк Ю.В. (анотація)
Методологічні підходи до аналізу рівня сталого розвитку інформаційної сфери України

Сафонов Ю.М., Борщ В.І. (анотація)
Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи таособливості застосування в галузі охорони здоров’я України

Шевченко І.Ю. (анотація)
Концептуальні положення державного програмування розвитку автомобілебудування України

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кирлик Н.Ю., Булеца Н.В. (анотація)
Соціально-економічні передумови, можливості і мотиви розвитку ринку логістичних послуг в карпатському регіоні

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кривошеєва В.В., Васюренко Л.В. (анотація)
Матеріальне стимулювання як пріоритетна детермінанта механізму мотивації персоналу на підприємствах

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Гудзь Т.П. (анотація)
Прогнозування комплексного індикатору стану корпоративних фінансів

Кузніченко Я., Фролов С. (анотація)
Вплив банківських ризиків на фінансову безпеку банків

СТАТИСТИКА

Міхаіл Пазарскіс, Григоріос Лазос, Георгій Дрогалас (анотація)
Оцінка впливу оподаткування на злиття в ЄС: приклад грецьких фірм

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кучерова Г.Ю. (анотація)
Фрактальний аналіз частоти запитів курсу валют як макроекономічного показникаінформаційної активності соціально-економічних агентів ринку