Browse By

Головна

НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ»

Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця. Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842. Свідоцтво про реєстрацію КВ No 4371 від 11.07.2000 р. 1 березня 2007 року журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) ISSN 1993-6788.

Статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові з економічних наук
(підстава: Постанова ВАК України No 1–05/10 від 10.12.2003 р.)
Міжнародна індексація:
EBSCOhost – з січня 2011 року;
EconLit – з жовтня 2013 року;
ABI/Inform (by ProQuest) – з січня 2014 року;
Erih Plus (Норвегія) – з липня 2016 року.
Scopus – з 2008 по 2016 рік (наразі не індексується). 

Журнал видається англійською, українською та російською мовами (мова публікації – на вибір автора (-ів).