Редакційна колегія
 
Редакційна колегія:


Єрмошенко Микола Миколайович - головний редактор
доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Бурлака Григорій Григорович - заступник головного редактора
доктор економічних наук, професор
Базилюк Антоніна Василівна - доктор економічних наук, професор
Білан Юрій - кандидат економічних наук, доцент, PhD (Польща)
Ваза Лашло - PhD, професор (Угорщина)
Герасименко Сергій Сергійович - доктор економічних наук, професор
Гончаров Юрій Вікторович - доктор економічних наук, професор
Гуткевич Світлана Олександрівна - доктор економічних наук, професор
Дорофієнко В’ячеслав Володимирович - доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Єрохін Сергій Аркадійович - доктор економічних наук, професор
Зубжицький Ярослав - PhD, Польща
Кім Рене - PhD, професор (Південна Корея)
Краняц Міряна - PhD, професор (Сербія)
Лопатін Олексій Костянтинович - доктор фізико-математичних наук, професор
Лук'янов Володимир Сергійович - доктор економічних наук, доцент
Максімович Ліляна -PhD, професор (Сербія)
Мєнтєль Ґжегож - PhD, професор (Польща)
Міщенко Володимир Іванович - доктор економічних наук, професор
Моліна Морено Валентин -PhD, професор (Іспанія)
Панченко Євген Григорович - доктор економічних наук, професор
Подвезько Валентин Степанович - кандидат економічних наук, доктор
математичних наук, професор (Литва)
Турскіс Зенонас Адомович - доктор технічних наук, професор (Литва)
Шелудько Наталія Михайлівна - доктор економічних наук, професор
де Ягер Йохан - PhD, професор (ПАР)

Секретар редакції: Олена Кривонос
Випусковий редактор: Дарина Прохорова
Комп’ютерний набір та верстка: Олена Кривонос, Сергій Єфіменко
Літературна редакція: Олександр Кононович
 
Rambler's Top100
Головна » Редакційна колегія 
Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління»
Україна, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1824 від 2.06.2004
Сайт eco-science.net журналу Актуальні проблеми економіки.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки з дозволу власників сайту. Усі права захищено.
worldoftv.org

Developed by Alexander Gulevatyii