22-10-2015, 17:09   Архів за 2015 рік № 10(172)  
  4714       
З М І С Т

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Азарян А.А.
Основы институционального анализа сферы услуг 8
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Горіна Г.О.
Діяльність міжнародних організацій та асоціацій в індустрії подорожей і туризму 13
Зубро Т., Адашкова Д.
Политико-экономические аспекты европейской интеграции: опыт Словацкой Республики 19
Кобушко І.М., Ільченко О.В., Денисенко С.І.
Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави 28
Кушнір Н.О., Химинець В.В.
Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу 37
Маркович І.Б.
Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави 43
Мраз С., Пителева К.
Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО 51
Тошкович О., Попович С., Маркович Я.
Вплив процесів неоліберального реформування на розвиток країн Західно-Балканського регіону 61
Штань М.В.
Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства 71
Янас К., Кухарчик Р.
Економічні і соціальні питання під час другого президентського терміну Барака Обами 78
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Азарян Е.М., Возиянова Н.Ю.
Институционально-конвенциональные аспекты развития внутренней торговли 84
Бондаренко Ю.Г.
Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності 89
Волошенко А.В.
Корупційні ризики в оборонній сфері: природа, чинники та шляхи мінімізації 95
Ганущак-Єфіменко Л.М.
Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні 106
Гаркавий В.В.
Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні 117
Єфімова Г.В.
Стратегічне управління розбудовою суднобудування України 122
Забуранна Л.В.
Диверсифікація підприємницької діяльності в сільській місцевості на засадах сталого розвитку 129
Кочарян І.С.
Економічна ефективність системи моніторингу навчальних потужностей у вищій освіті 140
Рипкович М.П.
Функціонування та розвиток санаторно-курортного комплексу в ринкових умовах господарювання 147
Якименко Н.В.
Механізм стратегічного імпортозаміщення в економіці України 154
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Васильців Т.Г.
Напрями вдосконалення інституціонального базису мінімізації трансакційних витрат суб’єктів підприємництва в Україні 160
Гришова І.Ю., Митяй О.В., Кужель В.В.
Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва 169
Кабієва А.Т., Дайрабаєва А.С.
Калькуляція виробничих витрат на зерноперероблювальних підприємствах Республіки Казахстан 176
Конєва Т.А.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери матеріального виробництва України 185
Писарюк С.Н.
Влияние факторов макросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговли 182
Семенов В.Ф., Галасюк С.С., Шикіна О.В.
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості 202
Семенова В.Г.
Формування інтелектуальної власності підприємств в Україні: стратегічний аспект 213
Чайковська І.І.
Оцінювання системи управління знаннями підприємств 221
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Колосок А.М.
Пріоритети соціально відповідальної політики регіону в контексті суспільно-економічних змін в Україні 230
Москаленко А.М.
Еколого-економічне обґрунтування сівозмін для Полісся України 235
Пашкевич М.С., Чуріканова О.Ю.
Знакова когнітивна карта науково-технічного розвитку регіону 244
Романова Л.В.
Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій 249
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Булишева Д.В.
Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій 261
Ільчак О.В.
Система контролю земель сільськогосподарського призначення 270
Ліса А., Шауер П., Фіала П.
Зворотній комбінаторний аукціон у муніципальному управлінні стічними водами: економічний лабораторний експеримент на 13 суб’єктах 277
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Білан Ю.В., Білущак Г.І., Демків О.Б.
Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України 285
Голембські М.
Модифікації кадрових функцій на мікро- та малих підприємствах 295
Нам Дж., Шін Х.-Д.
Корпоративна підтримка розвитку мистецтва шляхом заснування фондів 304
Притворова Т.П., Джазикбаєва Б.К.
Підвищення ефективності управління системою тривалого догляду за літніми людьми в Казахстані 316
Пріварова М., Прівара А.
Міграційна політика Словацької Республіки: проблеми та виклики 324
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Балацький Є.О., Бондаренко А.Ф.
Сучасні тенденції розвитку банківської системи України під впливом іноземного капіталу 332
Бєлявські П.
Ціна придбання та справедлива ціна як базові характеристики вартості синтетичних фінансових інструментів 341
Васильєва Т.А., Чмутова І.М.
Емпірична модель життєвого циклу банку 352
Горун М.В.
Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України 362
Гринько Е.Л.
Финансово-кредитная архитектура ипотечной системы 370
Коваль Т.Ю.
Світовий ринок похідних фінансових інструментів на процентну ставку: аналітичні аспекти 382
Ментель Ґ., Радванський Р.
(Не)ефективність ринку капіталу і аномалії розподілу "Value at Risk" у часі 390
Портна О.В.
Сутність та синергетичні ефекти архітектоніки сукупного фінансового потенціалу країни 404
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бурцева К.Ю., Вокіна О.Б., Шнейдер О.В.
Взаємозв'язок системи внутрішнього контролю та оцінювання ризиків втрати фінансової стійкості закладів освіти 410
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Батаєв О.В.
Оцінювання економічної ефективності аутсорсингу автоматизованих банківських систем 419
Білєвічієне Т., Білєвічіюте Е., Паражінскайте Г.
Впровадження інформаційних технологій у роботу кадрових служб: експертне оцінювання державного сектору Литви 427
Бойченко М.В.
Розробка механізму управління професійними ризиками 435
Козловский В.Н., Заятров А.В., Афиногентова Н.В.
Перспективное моделирование надежности и экономических показателей ремонтопригодности новых автомобилей 444
Прохорова В.В., Безугла Ю.Є.
Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу 452
Харченко В.В., Харченко Г.А.
Оптимізація використання виробничих ресурсів аграрного підприємництва 458

Відомості про авторівВи можете придбати pdf-файли окремих статей, звернувшись до редакції:
lena@nam.kiev.ua
[left]Завантажити аннотацію:annotaciya-2015-10172.zip [89.35 Kb] (завантажень: 425)

 (голосів: 1)

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми радимо вам увійти на сайт зі свого акаунту або зареєструватися.

Rambler's Top100
Головна » Архів за 2015 рік » № 10(172) 
Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління»
Україна, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1824 від 2.06.2004
Сайт eco-science.net журналу Актуальні проблеми економіки.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки з дозволу власників сайту. Усі права захищено.
worldoftv.org

Developed by Alexander Gulevatyii