17-11-2014, 11:34   Архів за 2014 рік № 11(161)  
  3476       
З М І С Т


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Асаул А.М., Войнаренко М.П., Скоробогата Л.В.
Трансформація моделі капіталізації бізнесу в категоріях економіки знань 8
Мальцева А.А., Монахов И.А.
Развитие теоретических представлений об интеллектуальном капитале в условиях динамической трансформации экономики 16
Ромашко О.М.
Нові підходи до трактування диверсифікації діяльності підприємств 34
Степанова Т.Є., Манохина Н.В.
Закони економіки, заснованої на знаннях: доведення гіпотез 42
Шереметьєва О.М.
Теоретичні аспекти ефективності спортивних послуг 51
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Азам М., Ібрагім Ю., Бахтіяр Б.
Пряме іноземне інвестування та економічне зростання в Азії 58
Кір'яков Д.І.
Сучасні тактики новітніх інвестиційних стратегій міжнародних злиттів та поглинань 68
Наврот К.А.
Роль інновацій в економічному розвитку: практика стрибкоподібного та наздоганяючого розвитку шляхом регіональної кластерізації на прикладі країн Східної Азії 73
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Забелина О.В.
Продовольственная безопасность России и ее регионов 83
Заинчковский А.А., Новойтенко И.В., Слободян Н.Я.
Тенденции развития кондитерского рынка Украины 91
Кирилов Ю.Є.
Механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації 99
Кіфоренко О.В.
Конкурентоспроможність і чинники, що впливають на неї 107
Омашева А., Ашімова З.
Проведення торгів у формі аукціона або тендера відповідно до законодавства Республіки Казахстан 117
Пруденіца М., Млодинська-Гранєк А.
Міжгалузеве партнерство у контексті розвитку сектору досліджень 123
Хижа Н.М.
Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі 132
Шевченко Б.О.
Теоретичне обґрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки 138
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Біловодська О.А., Гайдабрус Н.В., Сагер Л.Ю.
Логістичне обслуговування у каналі розподілу інноваційної продукції як чинник його оптимальної структури 147
Вахович І.М., Олександренко І.В., Забедюк М.С.
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 154
Красікова Т.Ю., Огнєв Д.В.
Корупція як негативний фактор, що впливає на розвиток університету як ядра регіональної інноваційної системи 161
Селіверстова Л.С.
Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств 166
Скляр І.Д., Самойлікова А.В.
Оцінювання ризикованості фінансування іноваційно-інвестиційної діяльності підприємства 173
Філіп П.
Стратегії фінансування і розподілу капіталу на польських підприємствах в умовах кризи 179
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Лебедев К.А.
Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов 186
Пшеничнюк Т.В.
Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави 191
Шумакова О.В., Альхименко О.М., Кутузова М.В.
Класифікація муніципальних районів за рівнем життя населення і соціально-економічного розвитку 197
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Калініченко А.В., Вакуленко Ю.В., Галич О.А.
Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці 202
Нурмуханкызы Д.
Проблемы инвестирования в сферу возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан 209
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Абилкасімова Ж.А.
Вплив потреб ринку праці на систему державної освіти 218
Богачов С.В., Веретенникова О.В., Селицька К.В.
Роль некомерційних організацій у забезпеченні відтворення соціуму 224
Виценец Т.Н.
Стратегическое развитие территории в целях привлечения миграционных потоков 233
Загидуллина Г.М., Миронова М.Д., Романова А.И.
Особенности формирования среднего класса (на примере Республики Татарстан) 238
Кисельова Л.С., Стрієлковскі В.
Економічний аналіз щастя, благополуччя та здоров'я: на прикладі Тюменського регіону 245
Назарова Г.В., Ачкасова О.В., Степанова Е.Р.
Винагородження топ-менеджерів: підхід, що грунтується на інтеграції управління компетенціями та результативністю 255
Нургалієва Е., Каскеева А., Есіркепова М.
Проблеми правового регулювання оплати праці в Республіці Казахстан 260
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бенджешак М.
Збори та платежі до бюджетів місцевого самоуправління Польщі 269
Єрмошенко А.М., Горячева К.С.
Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні 278
Ковальова О.М.
Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування 283
Козьменко С.М., Корнєєв М.В., Македон В.В.
Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн 290
Косова Т.Д., Ангеліна І.А.
Місцеві фінанси та контроль: напрями реформування 299
Кривцов А.І.
Оцінювання справедливої вартості інвестиційного капіталу при забезпеченні узгоджуваності процесів прийняття управлінських рішень 307
Паррадо-Мартінес П., Партал-Уренья А., Гомес-Фернандез Агуадо П.
Вплив фінансової кризи на стійкість банківських систем у Європі в залежності від їх розвиненості 314
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Жураковська І.В., Чудовець В.В.
Соціально-економічні аспекти розкриття показників інтелектуального капіталу в звітності підприємств 327
Скрипник М.І.
Проблеми бухгалтерського обліку податкової застави та шляхи їх вирішення 335
СТАТИСТИКА
Гжебик М.
Соціально-економічне становище підкарпатського воєводства на тлі воєводств Польщі: порівняльний аналіз . 340
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Ашмаріна С.І., Погорєлова О.В., Зотова А.С.
Удосконалення маркетингової інформаційної системи промислового підприємства як найважливішого елементу системи управління змінами 348
Бутурлакина Е.Г.
Определение вероятности возникновения ситуации недостаточного финансирования при реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан 355
Вуйчик В., Смаїлова С., Увалієва І.
Розробка комплексної технології аналізу даних щодо освіти 361
Гамова І.В.
Тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні 371
Готра О.З., Кошимбаєв Ш.К., Іманбекова У.Н.
Використання моделювання в середовищі "Matlab" з допомогою нечіткої логіки з метою покращення економічних показників процесу плавлення шихтовки мідних концентратів 380
Кандрашина О.О.
Проектування бізнес-моделі за критерієм стійкості до підприємницького ризику на основі маржинального аналізу 388
Моисеенко Е.В., Глоба Л.С., Моисеенко Т.Е.
Применение информационных технологий в медико-биологических исследованиях Антарктики 394
Мосальов А.І.
Дослідження проблеми класифікації невизначеностей у інноваційному підприємництві 399
Нємець Л.М., Кобилін П.О., Сегіда К.Ю.
Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області 409
Островська О.А.
МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави 419
Плехавська-Вуйчик М., Кесік Я.
Адаптивний веб-дизайн: аналіз сучасного стану та потреб у подальшому розвитку економіки 430
Попова Л.О., Мітяєва Т.Л.
Кластеризація ринку продуктів швидкого приготування з урахуванням чинника динаміки 440
Тридід О.М., Кавун С.В., Гойхман М.І.
Концепція синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення системи банківської безпеки 449
Цмоць О.І.
Адаптивне управління підприємством на основі слабких сигналів 462
Швіц А., Гола А., Волос Д.
Метод підвищення економічної ефективності виготовлення валів малої жорсткості 469
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Новаторський арсенал країни – головний фактор успішного розвитку 478

Відомості про авторів 490
У наступному номері журналу 518

Ви можете придбати pdf-файли окремих статей, звернувшись до редакції:
lena@nam.kiev.ua
[left]Завантажити аннотацію:annotaciya-2014-11.zip [99.69 Kb] (завантажень: 222)

 (голосів: 2)

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми радимо вам увійти на сайт зі свого акаунту або зареєструватися.

Rambler's Top100
Головна » Архів за 2014 рік » № 11(161) 
Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління»
Україна, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1824 від 2.06.2004
Сайт eco-science.net журналу Актуальні проблеми економіки.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки з дозволу власників сайту. Усі права захищено.
worldoftv.org

Developed by Alexander Gulevatyii